Pogoji uporabe spletnega sistema 1dva3.si

1. Varovanje zasebnosti

1dva3.si izjavlja, da pridobljene podatke preko vnosnih spletnih form in uporabniških podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. 1dva3.si ne bo preverjal spletnih strani in ni nikakor odgovoren za vsebine, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali v naslednjih primerih: a) zaščita interesov in pravic 1dva3.si sistema, b) odpravi težav pri programski opremi.

2. Garancija

Strinajte se, da spletni sistem 1dva3.si uporabljate na lastno odgovornost. 1dva3.si ne ponuja garancije, da bodo storitve in usluge ustrezale vašemu profilu in zahtevam, ter da bo sistem ves čas tehnično brezhiben in brez časovno pogojenih težav. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani 1dva3.si ali aplikacij povezanih z 1dva3.si sistemom ste odgovorni sami in ste za morebitno izgubo podatkov odgovorni sami.

1dva3.si ne odgovarja za točnost posredovanih informacij o delovanju v primeru del na omrežjih, programski opremi ipd.

3. Zavarovanje in odgovornost

1dva3.si ne prevzema odgovornosti za:

a) nobeno nastalo škodo nastalo pri uporabi sistema 1dva3.si

b) ostale nastale stroške, ki so nastali pri transakcijah ali karkšnikoli drugih dodatnih storitvah spletne strani 1dva3.si

c) dostope nepooblaščenih oseb do uporabniških podatkov in prenosov, in pri tem nastane morebitna škoda ali izguba dobička.

d) obnašanje in izjave tretjih oseb vpletenih v sistem 1dva3.si

4. Zakoni in določila

 Pogoji sodelovanja so odvisna od zakona in določil prava RS.